Συχνές ερωτήσεις

Πως το VISUALIZE θα πετύχει τους σκοπούς του?
Εκπαιδευτές και θεραπευτές θα χρησιμοποιήσουν τις Στρατηγικές Οπτικής Σκέψης (VTS), μία μέθοδο που λειτουργεί με εικόνες τέχνης με σκοπό να διδάξει κοινωνικές και ακαδημαϊκές ιδιότητες. Έτσι επιτυγχάνεται μια βαθύτερη σκέψη που εφαμρόζεται στις περισσότερες καταστάσεις της ζωής. 
Οι εικόνες χρησιμοποιούνταν πάντοτε στην εκπαίδευση. Τι καθορίζει η VTS διαφορετικό?
Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για τους νέους ανθρώπους για να ξεκινήσουν με τη VTS?
Γιατί η Τέχνη εφαρμόζεται καλύτερα σε αυτό το πρότζεκτ?
Έχει χρησιμοποιηθεί η VTS ως εργαλείο για τις ακουστικές ικανότητες?
Γιατί πρέπει ο εκπαιδευτικός / θεραπευτής να παραμείνει ουδέτερος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της VTS?
Γιατί είναι απαραίτητο για τον εκπαιδευτικό / θεραπευτή να παραφράσει κάθε σχόλιο?
Γιατί είναι απαραίτητο για τον εκπαιδευτικό / θεραπευτή να επισημάνει κάθε χαρακτηριστικό που αναφέρεται στην εικόνα;
Γιατί είναι απαραίτητο για τον εκπαιδευτικό / θεραπευτή να συνδέσει ιδέες?

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Our Partners

  • Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V.
  • Institut für Visuelle Bildung
  • Center for Development and Education
  • Best Cybernetics
  • Fundacion Intras

Read More...