ΟΔΗΓΟΣ VISUALIZE

Με τον παρόντα οδηγό, οι εταίροι θέλουν να προσφέρουν μια συνολική εικόνα του έργου Visualize σε κάθε επαγγελματία που εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης, που ενδιαφέρεται να ανακαλύψει τις Στρατηγικές Οπτικής Σκέψης και να τις εφαρμόσει στο έργο του με παιδιά και νέους. Αρχίζει με μια γενική παρουσίαση του έργου και των συνεργαζόμενων οργανισμών, ακολουθούμενη από ένα τμήμα που εισάγει τον αναγνώστη σε αυτό που είναι οι Στρατηγικές Οπτικής Σκέψης. Συνεχίζει με ένα γλωσσάριο εγκάρσιων ικανοτήτων και δεξιοτήτων που οι τακτικές συνεδρίες των Στρατηγικών Οπτικής Σκέψης συμβάλλουν στην ενίσχυση. Ακολούθως, περιγράφεται η εμπειρία της κατάρτισης των εκπαιδευτών ως ένα ουσιαστικό βήμα πριν την εφαρμογή των Στρατηγικών Οπτικής Σκέψης με τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, προσφέρεται μια επισκόπηση της εμπειρίας σε κάθε χώρα, στην οποία αποκαλύπτονται τα ορόσημα και τα αποτελέσματα κάθε δοκιμαστικής εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει μια απεικόνιση της διαδικασίας αλλαγής που έλαβαν οι νέοι κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο οδηγός ολοκληρώνεται με ένα δείγμα σχεδίου μαθήματος των Στρατηγικών Οπτικής Σκέψης για εκείνους τους εκπαιδευτικούς που μετά την ανάγνωση σχετικά με την εμπειρία των εταίρων του έργου επιθυμούν να δοκιμάσουν τη μεθοδολογία με την ομάδα-στόχο τους.

Κατεβάστε/Προβάλετε το PDF

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την χορηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή αντανακλά την οπτική του συγγραφέα, καθώς η Κομισιόν δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη για τις πληροφορίες που υπάρχουν στην έκθεση και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Οι συνεργάτες μας

  • Christliches Jugenddorfwerk μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Γερμανίας
  • Ινστιτούτο Οπτικής Εκπαίδευσης
  • Κέντρο Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
  • Best Cybernetics
  • Ίδρυμα Intras

Διαβάστε Περισσότερα...