Најчесто поставувани прашања

Како ВИЗУАЛИЗИРАЊЕ ќе ги достигне предвидените цели?
Обучувачите и терапевтите ќе бидат обучени за Стратегии за визуелно размислување (VTS), метод кој што користи уметност/слики за да учи академски вештини, како и социјални вештини. Така започнува процес на учење за подлабоко размислување кој е применлив за повеќето теми и ситуации од животот.

Овој проект е финансиран со поддршка на Европската Комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторот, и Комисијата неможе да биде одговорна за било каква употреба на информациите кои се содржани во неа.

Нашите партнери

  • Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V.
  • Institut für Visuelle Bildung
  • Center for Development and Education
  • Best Cybernetics
  • Fundacion Intras

Прочитај повеќе...