Дознајте повеќе за проектот Визуализирање

Следејќи ги актуелните трендови во Европа каде вештините на толеранција играат поголема улога од било кога досега, од една страна, и каде потребата од меки вештини при вработување или во понудите за работа се неизбежен дел од апликациониот процес од друга страна, треба да се обезбеди сигурност дека младите луѓе со и без попреченост не се заборавени.

Уметноста е прва основна тема за дискусија

 
Посетата на музеј и возбудата да гледаш уметност, слики и графикони кои зајакнуваат толеранција меѓу младите луѓе не е често употребуван метод и/или пристап, а токму тоа го прави овој проект иновативен.

Во проектот “Визуелизирање“ уметноста е прва основна тема за дискусија бидејќи :
Трансцендира правилно и погрешно
Трансцендира правилно и погрешно
Го отвора умот
Го отвора умот
Буди силни емоции
Буди силни емоции
Овозможува единствени перспективи
Овозможува единствени перспективи
Фотограф: Isolde Schack
 

Видео презентација

Дознајте повеќе за проектот во оваа кратка видео презентација.

Најново од нашиот Блог

 

Овој проект е финансиран со поддршка на Европската Комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторот, и Комисијата неможе да биде одговорна за било каква употреба на информациите кои се содржани во неа.

Нашите партнери

  • Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V.
  • Institut für Visuelle Bildung
  • Center for Development and Education
  • Best Cybernetics
  • Fundacion Intras

Прочитај повеќе...